PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
WYBIERZ PROJEKT
O PROJEKCIE

Projekt „Myśl solidarnie, działaj lokalnie” o numerze 0236/M/2/2012 jest realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej (obszar tematyczny Edukacja obywatelska).

Realizator projektu: Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce

Partnerzy: Dzieło Kolpinga w Szwajcarii, Międzynarodowe Dzieło Kolpinga z siedzibą w Niemczech
Termin realizacji: marzec 2013 r. – luty 2014 r.

Pomysł ogólnopolskiego projektu upowszechniającego wiedzę na temat edukacji globalnej (EG) w środowiskach lokalnych zrodził się w październiku 2011 r. podczas kolpingowskiego spotkania w Rzymie na temat realizacji Milenijnych Celów Rozwoju z udziałem przedstawicieli Międzynarodowego Dzieła Kolpinga z siedzibą w Niemczech, Szwajcarii i Polski. Prezentacja wieloletniego doświadczenia i praktycznej wiedzy, wypracowanych w trakcie działań Dzieła Kolpinga w Niemczech i Szwajcarii na rzecz społeczeństw Globalnego Południa, uświadomiła członkom Fundacji Dzieła Kolpinga w Polsce, jak cenny i ważny jest to materiał oraz że warto rozpropagować przykłady tych działań w społeczeństwie polskim jako dobre praktyki, aby zwiększyć ogólną świadomość w kwestii współzależności globalnych i zainteresować pomocą rozwojową.

Celem projektu, przygotowanego przez Fundację Dzieła Kolpinga w Polsce we współpracy z kolpingowskimi partnerami z Niemiec i Szwajcarii, jest zrealizowanie ścieżki edukacyjnej dla 16 liderów 16 organizacji pozarządowych, co przygotuje ich do pełnienia funkcji multiplikatorów/menadżerów (propagatorów) edukacji globalnej, aktywizujących społeczności lokalne poprzez realizację spotkań edukacyjnych dotyczących współzależności globalnych i pomocy rozwojowej.


Aktualności